Kennissessies


Security Partners organiseert op reguliere basis kennissessies waar onder meer middels presentaties, gastsprekers en plenairediscussies actuele onderwerpen in de (Nederlandse) security en safety branche aan de orde komen.

Middels deze kennissessies worden voor de aanwezigen nadere inzichten verschaft en informatie gedeeld welke bevorderlijk kunnen zijn voor de aanwezige professionals. Tevens bieden deze kennissessies aan de aanwezigen de mogelijkheid om op informele wijze te netwerken en een toegevoegde waarde te zijn voor het professionele netwerk van de aanwezigen.

Voor een overzicht van de kennissessies kunt op u de agenda kijken.